Nội thất bệnh viện cao cấp

   Chẩn đoán hình ảnh

   Thiết bị điều trị

   Thiết bị xét nghiệm

   Thiết bị nhãn khoa

   Nội thất y tế

   Bàn Inox

   Ghế Inox

   Giường bệnh nhân

   Tủ thuốc , tủ inox

   Xe đẩy Inox,bàn tiêm

   Các sản phẩm khác

   Vật tư tiêu hao

   Thiết bị nha khoa

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Support Online Support Online


Chi tiết

Trang chủ > Các sản phẩm khác
 
Tủ đầu giường cao cấp

 

 
  Kích thước 82x40x35
  Xuất xứ Việt Nam
  Giá bán Liên hệ
  Bảo hành 12 tháng
   
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Tñ ®Çu gi­êng

Model: TG - 06

Tiªu chuÈn kü thuËt

 

KÝch th­ưíc:   Cao    820 mm

                      Réng  400 mm

                      S©u     350 mm

 

KÕt cÊu:

-         Tñ gåm cã 2 khoang.

-         Nãc tñ ®ưîc dËp s©u ®Ó vËt dông kh«ng bÞ r¬i

-         PhÝa trªn lµ ng¨n kÐo, cã ray trư­ît tr¬n nhÑ

-         PhÝa d­ưới lµ mét héc tñ, cã 1 ®ît

-         PhÝa tr­ước ®ư­îc dËp cong t¹o d¸ng ®Ñp

VËt liÖu:

-         B»ng s¾t s¬n tÜnh ®iÖn, hoÆc nhùa ABS

-         C¸nh tñ, ng¨n kÐo, nãc tñ phñ nhùa ABS hoÆc Composit

-         Ch©n tñ cã b¸nh xe di ®éng dÔ dµng

 

 
Các loại Các sản phẩm khác khác

Sản phẩm

Giá VNĐ

   Bồn Rửa Tay 1 vòi

Liên hệ

   Bậc lên xuống Inox

Liên hệ

   Cọc truyền dịch

Liên hệ

   Mặt cáng Inox có bánh xe

Liên hệ

   Tủ đầu giường cao cấp

Liên hệ

   Thùng rác Inox

Liên hệ

   Thùng rácoCMPOSSIT

Liên hệ

   Xe đẩy đồ vải

Liên hệ

..::DAINAM IT::.. PHAN PHOI SAN PHAM - SAN XUAT PHAN MEM - THIET KE WEBSITE - DAO TAO CNTT...

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TBYT HOÀNG NGUYỄN

ĐỊA CHỈ : 456 HOÀNG HOA THÁM - BA ĐÌNH - HÀ NỘI

WEBSITE : HTTP://WWW.TBYTHOANGNGUYEN.COM                                          

EMAIL : SUPPORT@TBYTHOANGNGUYEN.COM; SALE@TBYTHOANGNGUYEN.COM